ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกันยายน 2565
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายมะสานูสี อาลีบ้านถนนสพป.ปัตตานี เขต 1 สพป.ปัตตานี เขต 1
2นายมาหะมะดารี บือแนบ้านละหารยามูโรงเรียนบ้านหนองแรต อำเภอยะหริ่ง สพป.ปัตตานี เขต 1