ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกรกฎาคม 2565
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายคอลิฟ เส็นทุ่ยบ้านม่วงเตี้ยสพม.สงขลา สตูล สพม.สงขลา สตูล