ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤษภาคม 2565
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวนูรฟิตรีย์ หะยีอับดุลระโอ๊ะบ้านกระเสาะสพป.นราธิวาส เขต 3 สพป.นราธิวาส เขต 3
2นางสาวฮันนาน วาเงาะตลาดนัดบาซาเอสพป.นราธิวาส เขต 1 สพป.นราธิวาส เขต 1